11 februára, 2022

RadyActive sa mení na DAVAJ MAKAJ

Pod novou značkou DAVAJ MAKAJ v nových priestoroch budeme otvorení každému bez rozdielu. Inšpirujeme k pohybu nielen tých, čo už cvičia a iba hľadajú krajšie fitko, ale najmä tých, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou začať cvičiť, no predsudky, hanba či strach z neprijatia im v tom bránia.

Radovan Gergeľ
27 októbra, 2021

Unikátny koncept

DAVAJ MAKAJ nie je len gym a fitko, je životnou filozofiou každodenne premietanou do pohybu, fyzického zdravia a správneho mentálneho nastavenia. Je priestorom, do ktorého patrí každý, kto sa chce v živote posunúť ďalej. Bez rozdielu veku, pohlavia či skúsenosti.

Radovan Gergeľ