12 apríla, 2022

1. O bolesti a trénovaní

Podcast motivujúci k pohybu a osobnému rastu, od trénerov pre každého, kto sa hýbe. Rozhovory, myšlienky, inšpirácie, návody, hostia.

admin