Mindfulness

Z neuro-biologického hľadiska je MINDFULNESS reálnym TRÉNINGOM MOZGU. A to nie je prázdna fráza.

Má navyše synergický účinok s psychoterapiou, farmakoterapiou, či rôznymi typmi tréningu tela.

Otázkou dnes nie je PREČO, ale AKO trénovať MOZOG a jeho základné schopnosti – ako sú pozornosť, sebakontrola, vôľa či pozitívne emócie.

Kvalita fungovania mozgu a mysle sa dostala do centra záujmu každého, kto sa dnes snaží zlepšiť si kvalitu života. Od vysoko výkonných jednotlivcov, ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, po bežného človeka.

Ako teda trénovať svoj MOZOG? Táto otázka nie je triviálna. Presná odpoveď je záleží na kontexte. Každý z nás je jedinečná kombinácia génov a prostredia. Môžeme sa vlastne učiť od iných?

Môžeme – pretože ultimátne každý mozog podlieha rovnakým zákonom fyziky a biológie. Existujú fundamentálne princípy, zákonitosti a mechanizmy, ktoré platia pre všetkých z nás. Fyzika nerobí výnimky.

Znamená to, že zmenu nielen pocítime v našim živote – ale zároveň zmena na MOZGU je viditeľná a merateľná. Či už pomocou funkčnej magnetickej rezonancie a elektro-encefalografie alebo na psychologických testoch.

Detail tréningu:

  • Prípravka: nie je nutná
  • Dĺžka tréningu: 55 minút
  • Počet trénujúcich: skupina max. 15 ľudí

Na čo sa môžeš tešiť?

Zažiješ tréning pomocou metód modernej psychológie ako si zlepšiť fungovanie „hlavy“ = v bežnom živote, vo vzťahoch, ale i vo vrcholovom športe či náročnej práci.

Najbližšie tréningy

Pondelok
11.12.2023
17:00 — 18:00
Ján Pavúk
Streda
13.12.2023
17:00 — 18:00
Ján Pavúk

Tvoj tréner

Ján Pavúk

Jany sa intenzívne venuje štúdiu a praxi tréningu mozgu, mysle a emócií už viac ako 15 rokov. Prvý tréning absolvoval pred viac ako štvrť storočím. Absolvoval expertné kurzy vyučovania mindfulness na University of Oxford.