Radovan Gergeľ

Projekt Dobrý tréner

Je najkomplexnejší celoročný kurz pre silovo-kondičných trénerov a nadšencov na Slovensku.

Trénovať ľudí tak, aby ťa počúvali, si vyžaduje dávku umenia. A aby sa k tebe opäť vrátili aj určitú dávku prezieravosti.

Vytvorený a vedený Radovan „RadyActive“ Gergeľom.

Viac informácií