Radovan Gergeľ

Projekt Dobrý tréner

Trénovať ľudí tak, aby ťa počúvali, si vyžaduje dávku umenia. A aby sa k tebe opäť vrátili aj určitú dávku prezieravosti.

Je najkomplexnejší celoročnýkurz pre silovo-kondičných trénerov
a nadšencov na Slovensku.

Vytvorený a vedený Radovan „RadyActive“ Gergeľom.

Nový projekt začína 9.3.2024

Viac informácií