Radovan Gergeľ

SVALY NIE SÚ HLÚPE

„Svaly sú inteligentné a autonómne. Dokazuje to prítomnosť nezávislých „svalových hodín“ s radom jedinečných génov, ktoré exprimujú v súlade so svojím prostredím a naplánovaným tréningom.  Navyše, svaly majú schopnosť predvídať nadchádzajúci tréning, čím dokážu ovplyvňovať požadované molekulárne reakcie spojene so svalovým výkonom.“

(Timing Resistance Training, 2019, Amy Ashmore)

Svaly poznajú rozdiel medzi silovým a aeróbnym cvičením. Taktiež vedia rozpoznať rozdiel medzi výpadom a drepom, či medzi normálnym kľukom a jeho plyo verziou. Rozoznávajú dokonca rôzne tréningové premenné ako frekvencia, objem a intenzita. Nie sú teda iba akési vykonávače toho, čo nakáže centrálna nervová sústava. Sú múdre a autonómne. No túžia po konzistencii. Aby ju dosiahli, využívajú svoje interné svalové hodiny, ktoré sú unikátne pre každý z vyše 600 svalov v našom tele. Tie „vnímajú“ 24/7 podnety o tom, koľko je práve hodín, aká je časť dňa, aký stimul ja momentálne požadovaný na ich výkon, aby následne mohli správne ovplyvňovať molekulárne mechanizmy k dosiahnutiu cieľa – či už sa jedná o zvýšenie aeróbnej vytrvalosti, alebo nárast svalovej hmoty, sily, či výbušnosti. Kde je kameň úrazu? Výsledky silového a kardiovaskulárneho tréningu sú sprostredkovávané cez rozdielne molekulárne akcie. Keď je tréning chaotický, alebo chybne navrhnutý, svaly začnú byť zmätené. Samozrejme nedeje sa to po jednom tréningu, ale z dlhodobého hľadiska. 

POINTA?

Možno práve to je dôvod, prečo sa vám nedarí napredovať vo vašej snahe. Miešate nesprávne jedno cez druhé a cez tretie s očakávaním zlepšenia vo všetkom. Ja sa do tejto odbornej témy ohľadom svalových „hodín“ dostávam postupne. Čítam a analyzujem dostupne čerstvé info a vidím priestor na zlepšenie aj mojich tréningových plánov. Uvedomujem si dôležitosť správneho načasovania tréningu pre optimalizáciu výkonu. Teraz si začínam aj viac všímať dennú hodinu, vzdialenosť silového od aeróbneho a pod. Výstupy určite zhrniem v nadchádzajúcich kurzoch, ktoré sú venované programmingu resp. mojím najlepším tréningovým plánom (www.mojenajlepsieplany.sk).