Richard Marton

Niekedy tie najmenšie rozhodnutia majú obrovský dopad. Tak to bolo aj v Richardovom prípade, keď sa jedného dňa rozhodol, že sa stane súčasťou projektu Dobrý tréner. Prešiel ročným vzdelávaním a nakoniec sa stal trénerom v DAVAJ MAKAJ. To však nebol jeho prvý kontakt s pohybom, či trénovaním. Rišo sa roky venoval florbalu a ten ho priviedol k športu do takej miery, že sa ho rozhodol študovať. Vysoká škola však zďaleka nie je všetko a tak svoje vedomosti rozširoval najprv ako osobný tréner v iných gymoch, až kým nezakotvil u nás. Dobre vie, že vzdelanie, ktoré nachádza a dáva do praxe u nás, inde nenašiel.

Richard sa teší, ak môže svojim klientom a zverencom vysvetľovať proces tréningu, nadväzovať kamarátstva a pracovať v atmosfére príjemných vzťahov. Svoj čas s nadšením investuje do aktívnych ľudí, ale aj športovcov. Ak je vo vašom okolí niekto, kto zháňa anglicky hovoriaceho trénera, nepotrebuje hľadať ďalej. Našli ste Riša.

Najbližšie tréningy

Streda
2022-11-30
07:30 — 08:30
Core
Pondelok
2022-11-28
17:00 — 18:00
Pumpa
Piatok
2022-12-02
17:00 — 18:00
Pumpa
Utorok
2022-11-29
07:30 — 08:30
TRX
štvrtok
2022-12-01
16:30 — 17:30
TRX